Thông tin tuyên sinh

THÔNG TIN GIỚI THIỆU NGẮN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG NHẬT BẢN (JCT)

Chương trình đào tạo Công nghệ Xây dựng Nhật Bản (JCT) là kết quả hợp tác giữa Trường Cao đẳng Xây dựng TPHCM và Công ty Earth Construction Consultants Co.,Ltd, Nhật Bản.
Tư vấn tuyển sinh
  • Ngành nghề tư vấn
  • Họ và tên
  • Điện thoại
  • Khu vực