ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

- Hướng dẫn tra cứu điểm

- Hướng dẫn nhập hồ sơ xét tuyển

 

Thông tin hồ sơ
 • Họ và tên *
 • Giới tính *
  Nam Nữ
 • Ngày sinh *
 • Điện thoại
 • Email
 • Dân tộc
 • Tôn giáo
 • Nơi sinh
 • Số CMND/CCCD
 • Ngày cấp
 • Nơi cấp
 • Tỉnh/ TP nơi học lớp 12 *
 • Quận huyện nơi học lớp 12
 • Trường THPT
 • Năm tốt nghiệp
 • Đối tượng
 • Khu vực
 • Địa chỉ
Thông tin đăng ký
 • Chọn hình thức xét tuyển *
 • Ngành xét tuyển *
 • Tổ hợp môn xét tuyển *
 • Nhập điểm *
Thông tin khảo sát
 • Bạn biết về HCC thông qua kênh nào sau đây
 •