Thông tin tuyên sinh

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NĂM 2021 - ĐỢT 3

Thí sinh nộp hồ sơ nhập học từ ngày 30/07/2021 đến ngày 30/08/2021

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NĂM 2021 - ĐỢT 2

Thí sinh nộp hồ sơ nhập học từ ngày 05/07/2021 đến ngày 16/08/2021

THÔNG TIN GIỚI THIỆU NGẮN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG NHẬT BẢN (JCT)

Chương trình đào tạo Công nghệ Xây dựng Nhật Bản (JCT) là kết quả hợp tác giữa Trường Cao đẳng Xây dựng TPHCM và Công ty Earth Construction Consultants Co.,Ltd, Nhật Bản.
« 1 2 3 »
Tư vấn tuyển sinh
  • Ngành nghề tư vấn
  • Họ và tên
  • Điện thoại
  • Khu vực